Test Beta v1

Top 12 Portalet

Mediat të cilat kanë publikuar lajme e më pas i kane fshire

63162
10081
10041
20321
8518
6215
5713
467
345
273
203
152
Të fshira
Të modifikuara

 

Subscribe

Merrni me e-mail publikimet e fshira dhe temat kryesore!

Top 12 Bizneset

Bizneset/biznesmenet të cileve mediat ju kanë fshirë më shumë lajme

Top 12 politikanët

Politikanët/partitë të cilave mediat ju kanë fshirë më shumë lajme